Wijkteams: als het om veiligheid gaat is het de kunst er vroeg bij te zijn

Hoe werkt CJG De Kempen aan structurele veiligheid binnen gezinnen?

De samenwerkende Kempengemeenten noemen hun lokale (wijk-)team: Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). Dit centrum voert de gehele Jeugdwet uit van 0–18 jaar en heeft daarbinnen een aantal specialisaties. Sandra van Leeuwen is teamleider Jeugdhulp binnen dit centrum en samen met collega Harriët Janssens, jeugd- en gezinswerker in het specialistische Kempenteam vertellen ze in deze aflevering hoe zij vanuit het CJG+ werken aan langdurige en structurele veiligheid binnen gezinnen.

 

 

beluister nu